Історія кафедри

          

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи було створено в 2018 році шляхом реорганізації кафедри товарознавства продовольчих товарів, кафедри товарознавства непродовольчих товарів, кафедри експертизи та митної справи і кафедри хімії.

Кафедру очолює професор, доктор сільськогосподарських наук Бірта Габріелла Олександрівна, яка працює на кафедрі з 2004 р. Це  авторитетний науковець та досвідчений викладач, який вкладає багато зусиль у розвиток та впровадження нових напрямів роботи кафедри.

Г.О. Бірта має 76 наукових праць, 19 методичних видань та 2 патенти. Займається питаннями вивчення м’ясних генотипів свиней, яких розводять на Україні, методами їх створення, сучасними методами оцінки тварин, питаннями чистопородного розведення, схрещування, гібридизації, геталогічними і гістологічними дослідженнями в галузі свинарства, товарознавчою характеристикою м’яса свинини.

В 2010 р. Г.О. Бірта захистила докторську дисертаційну роботу на тему: «Формування м’ясо-сальної продуктивності різних генотипів свиней залежно від паратипових факторів». Сьогодні під її керівництвом кафедра розпочала нову сторінку в своїй історії. Г.О. Бірта має цікаві ідеї та плани по впровадженню нових дисциплін.

На даний час, кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи має статус випускової за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» та програмою професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність» та «Товарознавство та експертиза в митній справі» і «Біотехнологія та біоінженерія». На кафедрі працюють: доктор сільськогосподарських наук, професор Г.О. Бірта; доктор технічних наук, професор Г.М. Кожушко; доктор хімічних наук, професор Т.В.Сахно;  кандидати наук, доценти: Ю.Г. Бургу; В.О. Назаренко; Н.О.Офіленко;  А.О.Семенов; Л.М.Губа; А.Д. Кобищан; Ю.О.Басова; І.В.Шурдук; С.О. Усенко; Є.В.Хмельницька; О.О.Горячова; Л.В.Дарнєва; Ткаченко А.С.; Л.В.Флока; старші викладачі: З.Я.Котова; Н.В. Гнітій; О.В.Кириченко; З.П.Рачинська; завідуюча лабораторіями Н.С. Мироненко; старші лаборанти С.А.Нагорна та А.О.Жулінська.