2021-2022 навчальний рік

          

Навчально-методичне забезпечення
спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма «Біотехнологія»

Бакалавр

Аналітична хімія

Безпека: Безпека життєдіяльності Основи охорони праці

Біоінформатика

Біологія клітини

Біотехнологія культур клітин і тканин

Біотехнологія та здоров’я людини

Біотехнологія навколишнього середовища

Біохімія

Генетика

Експертні дослідження в біотехнології

Загальна біологія

Загальна біотехнологія

Загальна мікробіологія і вірусологія

Захист товарів від біопошкоджень

Іноземна мова

Інструментальна біотехнологія

Колоїдна хімія

Контроль та керування біотехнологічними процесами

Методи хімічного аналізу

Мікологія

Національне та міжнародне регулювання продовольчої безпеки

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Органічне виробництво та еко-продукти

Основи лідерства

Основи нутріціології

Основи раціонального споживання товарів

Основи рослинництва і тваринництва

Проектне навчання з дисципліни «Експертні дослідження в біотехнології»

Проектування біотехнологічних виробництв

Процеси і апарати біотехнологічних виробництв

Санітарно-епідеміологічна експертиза товарів

Сенсорний аналіз

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

Технологія біовиробництв

Товарні аспекти якості продукції

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Університетська освіта

Фармакогнозія

Фізика

Фізична хімія

Фізичне виховання

Начальні та виробничі практики

Кваліфікаційна робота

Навчально-методичне забезпечення
спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Товарознавство і торговельне  підприємництво»

Молодший бакалавр

Безпека: Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці

Іноземна мова

Інструментальний аналіз

Методи хімічного аналізу

Мерчандайзинг

Облік, аудит та оподаткування

Організація бізнесу

Організація торгівлі

Основи нутріціології

Основи споживання товарів та здоров’я людини

Основи товарної політики

Сенсорний аналіз

Сучасні інформації та комунікаційні технології

Технічне регулювання

Технології зберігання товарів

Технології упакування товарів і тара

Товарні аспекти якості продукції

Українська мова (за професійних спілкуванням)

Університетська освіта

Фізичне виховання

Хімія

Виробничі практики

Атестаційний екзамен

Бакалавр

Державний ринковий нагляд

Інструментальний аналіз

Інтелектуальна власність

Маркування товарів в Україні та за кордоном

Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів

Методи хімічного аналізу

Моніторинг якості продовольчих товарів

Основи споживання товарів та здоров’я людини

Основи відповідності сировини і продовольчих товарів

Промислова сировина

Сенсорний аналіз

Технічне регулювання

Технології упакування товарів і тара

Товарний консалтинг

Управління безпечністю непродовольчих товарів

Управління безпечністю харчової продукції

Харчова сировина

Харчові інновації

Хімія

Магістр

Еко- та ГМО-продукти

Експертний консалтинг (частина ІІ)

Методологія і організація наукових досліджень

Міжнародне технічне регулювання

Переробка вторсировини

Управління якістю

Освітня програма «Експертиза та митна справа»

Бакалавр

Декларування товарів

Державний ринковий нагляд

Експертиза нехарчової продукції

Експертиза харчових продуктів

Захист прав споживачів

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів

Маркування товарів в Україні і за кордоном

Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів

Методи хімічного аналізу

Митне регулювання

Основи експертної оцінки

Основи ідентифікації товарів

Основи митної справи

Основи нутриціології

Основи споживання товарів та здоров’я людини

Основи товарної політики

Проектне навчання з курсу Декларування товарів

Проектне навчання з курсу Товарний консалтинг

Промислові інновації

Санітарно-епідеміологічна експертиза

Сенсорний аналіз

Теорія та методика експертної діяльності

Технічне регулювання

Технології зберігання товарів

Технології упакування товарів і тара

Товарний консалтинг

Товарні аспекти якості продукції

Університетська освіта

Управління безпечністю непродовольчих товарів

Управління безпечністю харчової продукції

Харчова сировина

Харчові інновації

Магістр

Еко- та ГМО-продукти

Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі

Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей

Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин

Експертиза послуг

Експертний консалтинг (частина І)

Експертний консалтинг (частина ІI)

Захист прав споживачів

Методологія і організація наукових досліджень

Митна справа

Міжнародне технічне регулювання

Національне та міжнародне регулювання продовольчої безпеки

Управління якістю

Освітня програма «Митна справа в міжнародній торгівлі»

Бакалавр

Ідентифікація і методи визначення фальсифікації товарів

Маркування товарів в Україні і за кордоном

Митне регулювання

Основи митної справи

Ринок і ресурси товарів

Теорія і методика експертної діяльності

Технічне регулювання

Технічні засоби митного контролю

Технології упакування товарів і тара

Товарна номенклатура ЗЕД

Товарознавство (Теоретичні основи)

Університетська освіта

Управління якістю та безпечністю товарів

          

Дисципліни, які читаються кафедрою для інших спеціальностей

Безпечність та екологічність товарів

Товарознавство (нехарчова продукція)

Товарознавство (Харчові продукти)

          

АРХІВ
Навчально-методичного забезпечення
за 2020-2021 навчальний рік

          

АРХІВ
Навчально-методичного забезпечення
спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»
за 2014-2019 навчальні роки